Пералік адміністрацыйных працэдур - Большеэйсмонтовская СШ

Пералік адміністрацыйных працэдур

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца
дзяржаўнай установай адукацыі
"Вялікаэйсмантаўская сярэдняя школа»
па заявах зацікаўленых асоб


Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Асоба, адказная за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры, яго месцазнаходжанне і кантактны тэлефон

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, якая здымаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

 

Пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

Бясплатна

Не пазней дня выплаты чарговай зарабатнай платы, стыпендыі, дапамогі

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (лісткі аб часовай непрацаздольнасці)

 

 

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

 

 

Заяву; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей); копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – Усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і , - для няпоўных сем'яў

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 

Адначасова

 

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

 

Заява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Адначасова

 

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

 

Заяву; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання); копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме; даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі); копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў; даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і 

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Па дзень дасягнення дзіцём 3 гадовага ўзросту

 

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

 

Заяву; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў); дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і , - для няпоўных сем'яў; копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей; даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (уяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова паказваюцца адпаведныя звесткі; даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і ставіцца да прыходнага кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам; звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту; пасведчанне дзіцяці-інваліда – для дзяцей, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры; даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць 1 або 2 групы; выпіска (копія) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць занятасць

Бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцём 16-, 18-гадовага ўзросту

 

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

Лісток непрацаздольнасці

Бясплатна

Не пазней дня выплаты чарговай зарабатнай платы

На тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.14. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

Лісток непрацаздольнасці

Бясплатна

Не пазней дня выплаты чарговай зарабатнай платы

На тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

Станеўская М.І.,

намеснік дырэктара,

каб. №9,

тэл. 74-4-79

Лісток непрацаздольнасці

Бясплатна

Не пазней дня выплаты чарговай зарабатнай платы

На тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцём да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмінова

 

Адукацыя

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

Адамчук Н.В.,

сакратар, каб. №9 тэл. 74-3-45

заява

Бясплатна

У дзень звароту

З 1 верасня альбо з падачы заявы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня - для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю
6 месяцаў для іншых навучэнцаў

 

6.15. Прыняцце рашэння аб вызваленні альбо зніжэнні платы за карыстанне падручнікамі і навучальнымі дапаможнікамі навучэнцамі і вучэбнымі дапаможнікамі выхаванцаў

Талочка А.Я.,

педагог

сацыяльны,

каб. №10,

тэл. 74-4-79

Заявы з указаннем падставы для вызвалення альбо зніжэння платы; пасведчанне інваліда - для сем'яў, у якіх адны або абодва бацькі інваліды 1 або 2 групы; пасведчанне аб нараджэнні – для асоб, якія з'яўляюцца дзецьмі асоб, пералічаных у падпункце 3.2, 3.4 і 3.7 і пункце 10 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян»; пасведчанне інваліда аб праве на льготы бацькі, пасведчанне аб праве на льготы або даведка аб праве на льготы – для членаў сем'яў асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 пункта 3, пункце 10 і падпунктах 12.2 і 12.3 пункта 12 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян"; пасведчанне інваліда-для дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, інвалідаў з дзяцінства; выпіска з медыцынскіх дакументаў – для дзяцей, якія з'яўляюцца выхаванцамі ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, і якія пакутуюць анкалагічнымі захворваннямі ці хворых сухотамі; пасведчанне шматдзетнай сем'і

Бясплатна

Да 1 верасня

С 1 верасня да заканчэння вучэбнага года