Узоры заяў - Большеэйсмонтовская СШ

Узоры заяў

ЗАЯВА
аб выдачы даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзе

   
Прашу выдаць даведку аб _месце працы і займаемай пасады ў Вялікаэйсмантаўскай  СШ____________ даведка неабходная для прадстаўлення (па месцы патрабаванні), (для атрымання водпуску)

«_01_ " _верасня_ 2019_ г._______ подпіс_______
                                                                                                                                                           (подпіс заяўніка)


ЗАЯВА

аб выдачы даведкі аб выхадзе на работу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі

   Прашу выдаць даведку аб _выходзе на працу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі .      Даведка неабходная для прадстаўлення (па месцы патрабаванні), (для атрымання водпуску)

"_01_ " _верасня_ 2019_ г._______ подпіс_______

                                                                                                                                                           (подпіс заяўніка)

ЗАЯВА
аб выдачы даведкі аб атрыманай адукацыі

 
   
Прашу выдаць даведку аб _полученном адукацыі ў Большеэйсмонтовской СШ .      Даведка неабходная для прадстаўлення (па месцы патрабаванні), (для атрымання водпуску)
«_01_ " _верасня_ 2019_ г._______ подпіс_______
                                                                                                                                                           (подпіс заяўніка)

ЗАЯВА
аб выдачы даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам у дадзеным установе
 

   
Прашу выдаць даведку аб тым, што __________________________________________________________
з'яўляецца навучэнцам Вялікаэйсмантаўскай СШ.  Даведка неабходная для прадстаўлення па месцы патрабавання.
«____» ___________ 20__ г.                                                      _______________________________
                                                                                                                                                           (подпіс заяўніка)

ЗАЯВА
аб выдачы даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзе

   
Прашу выдаць даведку аб ________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Даведка неабходная для прадстаўлення па месцы патрабавання
«_____» _______________20____ г.                                                                        _____________
                                                                                                                                                                                 (подпіс заяўніка)

                                                                                            Дырэктару Дзяржаўнага
                                                                                            установы адукацыі
                                                                                           "Вялікаэсмантаўская сярэдняя
                                                                                              школа»
                                                                                            Македон Г. А.
                                                                                          _____________________________,
                                                                                         (Прозвішча, ініцыялы навучэнца)
                                                                                         зарэгістраванага (ай) па месцы
                                                                                         жыхарства _____________________
                                                                                                          (адрас)
                                                                                      _________________________________
                                                                                      _________________________________
                                                                                       кантактны тэлефон:_____________
 
ЗАЯВА

         Прашу залічыць мяне ў ______ клас з беларускай (рускай) мовай навучання.
         З Уставам установы адукацыі азнаёмлены (а).
         Абавязваюся паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні Устава школы, устаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.
«____» ____________ 20__ Г.                         ___________ / ________________
         (дата) (подпіс) (расшыфроўка)

Дырэктару Дзяржаўнага
                                                                                            установы адукацыі
                                                                                           "Вялікаэйсмантаўская сярэдняя
                                                                                              школа»
                                                                                            Македон Г. А.
                                                                                          _____________________________,
                                                                                         (Прозвішча, ініцыялы навучэнца)
                                                                                         зарэгістраванага (ай) па месцы
                                                                                         жыхарства _____________________
                                                                                                          (адрас)
                                                                                      _________________________________
                                                                                      _________________________________
                                                                                       кантактны тэлефон:_____________

 
ЗАЯВА

         Прашу залічыць маё дзіця  ________________________________
_________________________________________________________________,
(Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку)
які пражывае па адрасе:____________________________________
___________________________________________________________,
у ______ клас з беларускай (рускай) мовай навучання.
         З Уставам установы адукацыі азнаёмлены (а).
         Абавязваюся забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

 
Да заявы прыкладаю:
(патрэбнае падкрэсліць)
медыцынскую даведку аб стане здароўя;
копію пасведчання аб нараджэнні;
заключэнне Дзяржаўнага цэнтра
карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі
асабістую картку вучня (пры пераводзе).
 
 
«____» ____________ 20 __ Г.                         ___________ / ________________
            (дата) (подпіс) (расшыфроўка)